AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycanlılar (etnik-siyasi tarixə ümumi baxış)

Müəllif Yaqub Mahmudov.
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə tarix
Səhifə sayı 64
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 618
Yükləmə sayı 16

Kitabda dünya tarixində dərin iz qoymuş və zəngin mədəniyyət yaratmış Azərbaycan xalqının etnik-siyasi tarixinə qısa nəzər salınır. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş həmin kitabda dünyanın ən böyük türk xalqlarından biri olan azərbaycanlılar barədə yeni axtarışların nəticələri nəzərə alınmışdır. «Azərbaycanlılar» kitabı Azərbay-can xalqının tarixi ilə maraqlananlar üçün də vəsait rolu oynaya bilər.

Paylaş: