AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Azərbaycanlılar (etnik-siyasi tarixə ümumi baxış)

Müəllif Yaqub Mahmudov.
Nəşr olunduğu il 2008
Bölmə tarix
Səhifə sayı 64
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 218
Yükləmə sayı 9

Kitabda dünya tarixində dərin iz qoymuş və zəngin mədəniyyət yaratmış Azərbaycan xalqının etnik-siyasi tarixinə qısa nəzər salınır. Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş həmin kitabda dünyanın ən böyük türk xalqlarından biri olan azərbaycanlılar barədə yeni axtarışların nəticələri nəzərə alınmışdır. «Azərbaycanlılar» kitabı Azərbay-can xalqının tarixi ilə maraqlananlar üçün də vəsait rolu oynaya bilər.

Paylaş: